Gateskilt Anna Kreetz´plass.Grønne trær i bakgrunnen
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Har du forslag til kvinnenavn på kommunale gater og plasser?

Bergen kommune vil øke kvinners tilstedeværelse i det offentlige rom. Har du forslag til kvinner som bør hedres?

Det bergenske gatebildet er i stor grad preget av gatenavn oppkalt etter menn. Kvinnene som har kjempet mot samfunnets begrensninger for å kunne utmerke seg i vitenskapen, arbeidslivet, på kunst- og kulturfeltet, i akademia, kirke- og organisasjonslivet, finansverden og politikken har i mindre grad enn menn blitt hedret for sine bragder, for eksempel gjennom å få gater oppkalt etter seg. 

Send inn forslag 

Kjenner du til historier om kvinner som har levd, som har gjort noe spesielt eller bidratt til samfunnet på en eller annen måte? Personene skal ha en tilknytning til Bergen for å kunne vurderes. 

Forslagene vil bli brukt i vurderingen av kandidater som kan få  kommunale gater, plasser, torg og bygg og anlegg oppkalt etter seg, og i videre arbeid med å fremme kunnskap om navngitte kvinner i byen.

Gode adressenavn skal være varige og overleve omskiftninger. Du bør unngå navn på levende personer. 

Les mer om Prosjekt kvinnenavn og send inn forslag via skjema her

Les mer om kvinner som har fått byrom oppkalt etter seg etter at prosjekt kvinnenavn ble etablert under: