Bilde av hus og hustak i Bergen
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Nå kan du laste ned byggesaksdokumenter direkte fra nettsidene våre

Fra fredag 14. juni blir nye dokumenter i byggesaker mulig å laste ned direkte fra nettsidene til Bergen kommune. Dette betyr at du ikke trenger å be om innsyn.

Tilgjengelig etter tre virkedager

Alle dokumenter knyttet til byggesaker blir nå tilgjengelig i innsynsløsningen tre dager etter at de blir registrert og kvalitetssikret hos Plan- og bygningsetaten. Dette gjelder i første omgang nyopprettede dokumenter. Plan- og bygningsetaten skal gå gjennom og kvalitetssikre de eldre sakene og legge dem ut etter hvert.

-Jeg er svært glad for at selvbetjeningsløsningen nå er på plass og gjør det enkelt og mer effektivt å få  innsyn i byggesaksdokumenter, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs. 

Sparer tid og ressurser

I dag er plansaker tilgjengelig på nettsidene til Bergen kommune. Det betyr at du finner sakene direkte via våre nettsider, og ikke trenger å be om innsyn. Det har over lengre tid vært et ønske at kommunen gjør det samme med byggesaker for å være åpen og legge til rette for innsyn. Frem til nå har innbyggere måtte be om innsyn i byggesaksdokumenter, og kundesenteret til Plan- og bygningsetaten har manuelt behandlet disse henvendelsene. Fra fredag 14. juni blir det altså lettere å finne dokumenter knyttet til byggesaker. 

Plan- og byggesakene finner du her.