Skilt som viser boligsone 29.
Bergen kommune har innført en ny søknadsportal for boligsoneparkering. Det nye systemet vil gjøre både søknadsprosessen og saksbehandlingen enklere, og mange av søknadene kan behandles automatisk.
Bilde: Bergen kommune

Påminnelse til boligsonekunder: Husk å søke om parkeringstillatelse på nytt

Bergen kommune har gått over til ny løsning for boligsoneparkering, og alle kunder som ikke har søkt på nytt enda må gjøre det så snart som mulig.

NB! Kunder som har søkt og fått innvilget parkeringstillatelse etter 15. juni 2023 er allerede i det nye systemet, og trenger ikke å søke på nytt. 

Nye avtalevilkår og betalingsbetingelser 

Årsaken til at alle kunder må søke på nytt er at det er innført nye avtalevilkår og nye betalingsbetingelser. De fleste kunder har i dag en parkeringstillatelse som er gyldig til 30. september 2023. For å ha gyldig tillatelse etter 1. oktober, må man søke på nytt. Alle søknader behandles på nytt, men ingen av kriteriene for å få tildelt parkeringstillatelse er endret.  Det betyr at alle vil få søknadene sine godkjent så lenge man oppfyller kriteriene.

Det nye systemet vil gjøre både søknadsprosessen og saksbehandlingen enklere, og mange av søknadene kan behandles automatisk.  Den nye søknadsportalen er også tilknyttet “Min side”-portalen for alle kommunale tjenester, slik at du enkelt kan få oversikt over saken din og kommunisere med saksbehandler.  

Søk så snart som mulig

Informasjonsbrev til alle kunder er sendt puljevis til kundenes digitale postkasse, eller til vanlig postkasse til de kundene som  ikke har digital postkasse eller som ikke har åpnet det digitale brevet. 

Vi har oppfordret alle til å søke innen 1. september for å være  garantert svar innen 1. oktober. Det er fremdeles mange som ikke har søkt, og det er viktig at du søker så snart som mulig dersom dette gjelder deg. De fleste søknader behandles automatisk, og svar på søknaden kommer da umiddelbart. Noen søknader går imidlertid til manuell behandling (for eksempel for søkere som ikke har folkeregistrert adresse i boligsonen). De som ikke har fått svar på søknaden innen 1. oktober, vil ikke ha gyldig parkeringstillatelse mellom 1. oktober og frem til søknaden er behandlet. 

Nye betalingsbetingelser 

Betaling endres fra forskuddsbetaling til månedsvis etterskuddsbetaling. Tidligere har man betalt forskuddsvis for seks måneder. I den nye løsningen betaler man etterskuddsvis per måned. Utelatt betaling vil gå til inkasso. Prisen er den samme som tidligere, men beløpet blir fordelt per måned: 

Beboere i sone 1–8: 

  • Bil nummer en koster 530 kroner per måned.
  • Bil nummer to koster 795 kroner per måned. 
  • Elbiler får 25 prosent rabatt.

Beboere i sone 12–30

  • Bil nummer en koster 400 kroner per måned
  • Bil nummer to koster 600 kroner per måned.
  • Elbiler får 25 prosent rabatt.

Slik søker du

For å søke om boligsoneparkering må du ha folkeregistrert adresse i boligsonen du søker om, og bilen må være registrert i ditt navn. Dersom du oppfyller disse kriteriene, vil søknaden din bli automatisk behandlet. Studenter eller pendlere som ikke er folkeregistrert, må dokumentere sin adresse i boligsonen årlig. Dersom du leier eller leaser bil, eventuelt har firmabil, må også dette dokumenteres.   

Du søker om parkeringstillatelse  i søknadsskjema på Bergen kommunens nettsider og velger oppstartsdato 1. oktober 2023. Søknadsskjemaet er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. 

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Innbyggerhjelpen for boligsoneparkering.  

Les mer om: