Gjennomgår rutiner etter publisering av personopplysninger

Bergen kommune har ved en feil publisert personopplysninger som ikke skulle vært publisert.

Personopplysningene fulgte med i en underliggende fane til navnelisten over bystyrerepresentantene i det nyvalgte bystyret. 

Har informert gruppelederne 

Så snart kommunen ble gjort oppmerksom på feilen, ble listen fjernet og erstattet med en ny liste uten personopplysninger. 

Listen som inneholdt fødselsnummer og adresser, var publisert på kommunens nettsider fredag ettermiddag i omkring en halv time. Bystyrets kontor har informert om feilen til gruppelederne i det nye bystyret. 

Har meldt avvik til personvernombudet

Avviket ble fredag kveld rutinemessig meldt til kommunens personvernombud. Personvernombudet vil vurdere om avviket skal meldes videre til Datatilsynet. 

Bergen kommune beklager sterkt det som har skjedd. Vi går nå gjennom våre rutiner og gjør det som er mulig for å hindre at noe tilsvarende kan skje igjen.