En mann spiller kontrabass mens en dame ikledd morsomme briller slår ut med armene og synger.
Fra forestillingen "Hit eit steg", som er et av tilbudene i Barnelørdag-programmet i høst.
Bilde: Michaela Gettwert

Søker tilbydere til kulturprogrammer

Fra konserter og forestillinger til verksteder og kurs - nå er det tid for å sette sammen kulturprogrammene for 2024. Frist for utøvere til å melde inn tilbud er 1. og 2. oktober.

Bergen kommune har en rekke kulturprogrammer som tilbyr kunst og kultur til ulike målgrupper og aldersgrupper. Kunst- og kulturutøvere i Bergen oppfordres til å melde inn tilbud, innen alle sjangre. Både institusjoner, grupper og enkeltutøvere kan søke. Les mer om de ulike programmene under. 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur, innen innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film og kulturarv. Frist for å melde inn tilbud for skoleåret 2024/2025 er 1. oktober 2023. Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her. 

Bergens kulturelle spaserstokk 

Bergens kulturelle spaserstokk tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger. Frist for å melde inn program til Spaserstokken er 1. oktober for påfølgende kalenderår. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. 

Den kulturelle lykkepillen 

Den kulturelle lykkepillen tilbyr kulturprogram på kommunale aktivitetshus innen psykisk helse. Frist for å melde inn tilbud for 2024 er 2. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Sceneprogram for barn: Barnas kulturhus og Barnelørdag

Barnas kulturhus og Barnelørdag formidler forestillinger og konserter til barn i alderen 1-8 år, i sentrum og på en rekke spillesteder i de ulike bydelene. Frist for å melde inn tilbud for vårsemesteret 2024 er 1. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her. 

Den kulturelle bæremeisen 

Kunstinstitusjoner og kunstnere inviteres til å bli med på å utvikle gode kunstmøter for barn som en del av den Den kulturelle bæremeisen.Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.