Annonseringsdato: 29.10.2022
Saksnummer: 2021-80809
Arealplan-ID: 19010000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Opphus AS og Vestland fylkeskommune.

Avtalen skal bidra til realisering av regulert offentlig torg og fylkesveg innenfor områdereguleringsplan for Wergeland, jf. planid. 61160000. Kommunen har påtatt seg ansvar for å opparbeide torget. Fylkeskommunen er ansvarlig for fylkesvegoppgraderingen. Opphus AS skal bidra med et anleggsbidrag til tiltakene, for å innfri aktuelle rekkefølgekrav i reguleringsplan for Wergeland (planid. 1901000), i forbindelse med sitt utbyggingsprosjekt i Bendixens vei.

Saksdokumenter: