Annonseringsdato: 01.07.2023
Saksnummer: 2023-16289
Arealplan-ID: 63190000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Espehaugen 349 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Espehaugen 349 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan for Espehaugen, samt kommunedelplan BLÅE, begge vedtatt av Bergen bystyre i 2017. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplanen.