Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 23.11.2022
Saksnummer: 2022-56782
Arealplan-ID: 70820000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Begrenset høring. To mindre utvidelser av plangrensen.

Det er behov for to mindre utvidelser av plangrensen for Fløyfjelltunnelen Sør (oppstart er tidligere varslet). 

Utvidelsen gjelder ved brannstasjonen på Nygårdstangen og eksisterende luftetårn på Byfjellene. Formålet er å sikre midlertidig rigg- og anleggsområde og tilkomst for å gjennomføre planlagt oppgradering av veganlegget.  Saksnr. . Merknadsfrist 23. november. 

OBS

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for å få merknadsboksen (til høyre) til å fungere. Riktig saksnummer på denne saken er  2022/20687. 

Har du innspill til endringsforslaget?

Myndigheter, eiere og festere av eiendommer og andre som er berørt av endringsforslaget inviteres til å komme med synspunkter og innspill. Innspill kan sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Innspill kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli vurdert og tatt med i den videre saksbehandlingen.

Ved henvendelse, vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

 

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad