Saksnummer: PLAN-2022/20695
Arealplan-ID: 70940000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Årstad

Årstad. Gnr. 161, bnr. 15 m.fl. Detaljregulering. Planprogram.

Om planforslaget
 

Byrådet behandlet saken i møtet 16.02.2023 sak 1032/23 og fattet vedtak om fastsettelse av planprogram. Merk skrivefeil i vedtaksteksten vedrørende datering av forslaget til planprogram. Riktig versjon er datert 15.12.2023. Vedlegg er rett og ligger ved saken.

Planprogram

Det utarbeides planprogram for større arealplaner. I planprogrammet gjør vi rede for planens formål, problemstillingene som er viktige for miljø og samfunn, hvilke forhold som skal utredes samt medvirkningsprosesser. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nett frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: