Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 20.12.2022
Saksnummer: 2022-56728
Arealplan-ID: 70750000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 171, bnr. 100 mfl. Offentlig ettersyn.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for å få merknadsboksen til å fungere. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/20634. 

Henning Larsen Architects AS foreslår på vegne av Etat for utbygging detaljregulering for et område på Hylkje i Åsane bydel. Planforslagets hovedformål er etablering av kommunale utleieboliger og har bakgrunn i Bergen kommunes boligprogram.

 I planforslaget foreslås det 8 boliger inklusiv egne og felles uteoppholdsrom og uteareal, i tillegg til en personalbase. Den aktuelle eiendommen er i dag ubebygd og en del av en grønnstruktur som benyttes av barn og unge i området. Viktige tema i planprosessen har vært valg av tomt, forespeilet beboergruppe, barn og unges interesser og krav om erstatningsareal ved omdisponering av arealer som er viktige/egnet for lek, terrenginngrep og tilfredsstillende støynivå.

Har du merknader til planforslaget?


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

 

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad