Annonseringsdato: 22.04.2023
Merknadsfrist: 20.05.2023
Saksnummer: 2021-38579
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Laksevåg

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Berland Invest AS.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til realisering av offentlige infrastrukturtiltak i form av fortau, gang-/sykkelveier og sykkelveier med tilgrensende areal iht. reguleringsplan for Laksevåg. gnr. 137 bnr. 466 mfl. Drotningsvik næringsområde vedtatt av Bergen bystyre den 20. januar 2016. 

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden innen merknadsfrist.

Merknadsfrist: 20. mai 2023

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad