Annonseringsdato: 01.07.2023
Merknadsfrist: 13.08.2023
Saksnummer: 2021-38579
Arealplan-ID: 61330000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Laksevåg

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Smart Varme AS.

Utbyggingsavtalen gjelder bidrag til realisering av offentlige infrastrukturtiltak i form av fortau, gang-/sykkelveier og sykkelveier med tilgrensende areal iht. reguleringsplan for Laksevåg. gnr. 137 bnr. 466 mfl., Drotningsvik næringsområde vedtatt av Bergen bystyre den 20. januar 2016. 

Merknadsfrist

Merknadsfristen: 13. august.

Send merknad til bymiljoetaten@bergen.kommune.no og merk e-post med “Merknad til utbyggingsavtale Janaflaten 52”.

Vedlegg