Annonseringsdato: 10.06.2023
Saksnummer: 2022-139127
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Kokstadvegen 25 Eiendom AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstadvegen 25 Eiendom AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020 i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.