Annonseringsdato: 07.09.2023
Klagefrist: 22.09.2023
Saksnummer: PLAN-2023/15361
Arealplan-ID: 16650001
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Fana. gnr 47 bnr 1 m.fl. Hovedformål: Administrativ korrigering. Type plan: Detaljregulering.

Om korrigeringen av reguleringsplan for Lilletveit gård, endring

Plan- og bygningsetaten har vedtatt en administrativ korrigering av reguleringsplan for Fana. gnr 47 bnr 1 mfl, Lilletveit gård, endring, arealplan-ID 16650001. 

Følgende er vedtatt endret på plankartet: - Tomtegrensen i felt FS4 tas vekk. - Avkjørselspilene i FS4 og FS5 roteres slik at de samsvarer med retning til kjørevegen. 

Det er ingen endringer i bestemmelser. Korrigeringen gjøres digitalt i plankartet. 

Korrigeringen vil ikke endre bystyrets vedtak, sak 163/08, av 15.09.2008 eller administrativt vedtak 26.03.2012. Det foreligger ikke reguleringsmessige forhold til hinder for å kunne godkjenne endringen.

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage