Annonseringsdato: 29.04.2023
Merknadsfrist: 13.06.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20699
Arealplan-ID: 70990000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Bergen hus, gnr. 163, bnr. 23. Detaljregulering. Undervisningsbygg.

Om planforslaget
På vegne av Statsbygg foreslår Henning Larsen Architects AS detaljregulering på et område på Møllendal. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å etablere et nytt undervisningsbygg for musikk, Griegakademiet. Bygget vil utgjøre totalt 10 435 m2 og vil romme 320 studenter og 60 årsverk. Det planlegges også 3 fremføringssaler med ca. 290 konsertseter. Fakultet for kunst, musikk og design inngår i planområdet og reguleres i samsvar med dagens situasjon med mulighet for et mindre bygg i borggården. Dagens kantine flyttes til 1.etasje i foreslått nybygg. Det blir foreslått nye tverrforbindelser for gående mellom Fløen og Møllendal, og en snusirkel for lastebiler i enden av Møllendalsveien.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad