Annonseringsdato: 08.10.2022
Merknadsfrist: 07.11.2022
Saksnummer: 2021-83340
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Ytrebygda

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kokstadflaten 23 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstadflaten 23 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan/områdeplan Kokstad øst, vedtatt på ny av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i områdeplanen, plan nr. 61130000. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven 
§ 17-4, 2. ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet. 

Merknader
Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som epost via merknadsboksen på denne siden. 

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad