Annonseringsdato: 26.08.2023
Merknadsfrist: 10.10.2023
Saksnummer: PLAN-2022/29002
Arealplan-ID: 1105000 m.fl
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Arna, Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad

Gjelder alle bydeler i Bergen kommune, med unntak av Åsane.

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune foreslår å oppheve 20 eldre veiplaner med vedtaksdato fra 1948 til 1982. 

Oppheving av reguleringsplanene er en del av et prosjekt som er bestilt av kommunaldirektøren i årsoppdraget for 2022/2023. Målet er å aktualisere og rydde opp i planregisteret slik at kommunens plangrunnlag er entydig, oppdatert og et godt styringsverktøy i byggesaker. 

Hensikten med planarbeidet er å fjerne reguleringsplaner vi ikke lenger anser behov for. Det er ikke planlagt ny regulering av områdene i dette planarbeidet. Formålet med planarbeidet er å rydde i planregisteret og forenkle plangrunnlaget til eiendommene, samt redusere antall dispensasjonssøknader knyttet til planene. 

Ved å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger er aktuelle eller egner seg som styringsverktøy kan plangrunnlaget i byggesaksbehandlingen forenkles ved at reguleringsplanen fjernes fra plangrunnlaget, og byggesaker kan behandles etter overordnede planer eller gjennomgå ny regulering.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad