Annonseringsdato: 13.05.2023
Merknadsfrist: 27.06.2023
Saksnummer: PLAN-2022/29002
Arealplan-ID: 11050000 m.fl.
Åpne i planregister

Status: Planoppstart

Planoppstart. Oppheving av 20 eldre vei-reguleringsplaner med vedtaksdato fra 1948 til 1982.

Om planforslaget
 

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune har startet et arbeid med å oppheve eldre reguleringsplaner. PBE er ansvarlig for at kommunens reguleringsplaner skal fungere som effektive styringsverktøy. Hensikten med prosjektet er å oppheve planer som ikke lenger egner seg som styringsverktøy i byggesaksbehandling. Oppheving av eldre
reguleringsplaner er en del av oppryddingen i kommunens planregister og plangrunnlag.

Hovedformålet med dette planarbeidet er å oppheve 20 eldre vei-reguleringsplaner med vedtaksdato fra 1948 til 1982. Det er foreslått å oppheve veiplaner som i hovedsak helt eller delvis ikke er blitt utbygget slik som regulert situasjon og veiplaner som ikke lenger er
aktuelle å realisere. I tillegg er det tatt med veiplaner som er svært fragmentert, og dermed ikke egner seg som styringsverktøy lengre.

Ved å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke lenger er aktuelle eller egner seg som styringsverktøy kan plangrunnlaget i byggesaksbehandlingen forenkles ved at reguleringsplanen fjernes fra plangrunnlaget, og byggesaker kan behandles etter overordnede planer eller gjennomgå ny regulering.

Har du synspunkter og innspill?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill