Annonseringsdato: 03.06.2023
Merknadsfrist: 15.08.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20652
Arealplan-ID: 70650000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Laksevåg. Gnr. 154, bnr. 408 m.fl. Hovedformål: Bolig. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget

3RW Arkitekter foreslår på vegne av Profix as detaljregulering for et område på Melkeplassen i Laksevåg bydel. Intensjonen med planforslaget er å renovere eksisterende bygning og bygge om til ti leiligheter. Grad av utnytting vil være det samme som for eksisterende bygg. Bygningen ble oppført under andre verdenskrig som en del av mannskapsleiren til bruk for tyske ubåtmannskaper. Den er kommunalt listeført som krigshistorisk enkeltminne og som del av krigsminnelokalitet. Etter krigen har bygningen blitt brukt til pleie- og aldershjem, og på 80-tallet ble det bygd et tilbygg på nordsiden. 

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad