Annonseringsdato: 06.05.2023
Merknadsfrist: 20.06.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20681
Arealplan-ID: 70810000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 43, bnr. 817 m.fl. Hovedformål: Helse- og omsorgsinstitusjon. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget
Asplan Viak foreslår på vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging detaljregulering for et område ved Sanddalsringen i Fana bydel. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for inntil 12 kommunale utleieboliger med personalbase og tilhørende funksjoner, herunder felles uteareal, parkeringsplasser og renovasjon. 

Reguleringsplanarbeidet følger av
en tidligere gjennomført mulighetsstudie og er en del av Boligprogrammet for Bergen kommune. Sentrale tema i planarbeidet er hensynet til barn og unge, grøntstruktur og bokvalitet.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad