Annonseringsdato: 17.06.2023
Klagefrist: 06.08.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20513
Arealplan-ID: 65180000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Fana. Gnr. 13, bnr. 105 m.fl. Hovedformål: Bolig. Type plan: Detaljregulering.

Om planforslaget

ABO Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Desyvfjell AS detaljregulering for etområde ved Paradis i Fana bydel.

Planforslagets hovedformål er bolig. Bakgrunnen for planarbeidet er omregulering av felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4 (arealplan-ID 62570000), vedtatt 21.10.2015, for å legge opp til en høyere grad av utnytting. Antall boenheter foreslås økt fra 17 til 34. Det legges opp til å rive eksisterende enebolig med tilhørende garasje og uthus.

Vedtaket kan påklages
Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage