Annonseringsdato: 20.05.2023
Saksnummer: 2021-83340
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Kokstadflaten 23 AS.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstadflaten AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020 i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.