Annonseringsdato: 05.08.2023
Saksnummer: 2019-01416
Arealplan-ID: 65560000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, BoNo Prosjekt AS og Vestland fylkeskommune.

Avtalen skal bidra til realisering av gjenstående regulert offentlig infrastruktur på Paradis, i tråd med forutsetningene i områderegulering for Paradis sentrum (planid. 60760000) og detaljregulering for gnr. 13, bnr. 200 mfl. – Jacob Kjødes veg (planid. 65560000). Kommunen og fylkeskommunen har påtatt seg ansvar for å realisere sine respektive deler av infrastrukturen. BoNo Prosjekt AS skal bidra med et anleggsbidrag, for å innfri aktuelle rekkefølgekrav i forbindelse med sitt utbyggingsprosjekt på Paradis.

Saksdokumenter