Annonseringsdato: 25.02.2023
Merknadsfrist: 25.03.2023
Saksnummer: 2019-01416
Arealplan-ID: 65560000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale
Bydel: Fana

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med BoNo Prosjekt AS og Vestland fylkeskommune.

BoNo Prosjekt AS er utbygger innenfor felt BB1 i områdereguleringsplan for Paradis sentrum, med planid. 60760000. Avtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur, som veger og torg, i tråd med forutsetningene i områdereguleringsplanen og detaljregleringsplan for Jacob Kjødes veg med planid. 65560000. Utbyggingsavtalen fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av tiltakene. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet. 

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden. 

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad