Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon
FIRE STRATEGIER: Grønn strategi peker på fire områder der Bergen må lykkes frem mot 2030: Kutte direkte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen og forberede for endring.
Bilde: Bergen kommune

Slik er Bergens klimamål

Bystyret har vedtatt "Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030". Strategien skal være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen.

Bergens nye klimastrategi ble vedtatt av bystyret 25. januar 2023. Her er strategien:

Den nye strategien er en oppdatert versjon av Grønn strategi fra 2016.

På denne temasiden vil du finne all informasjon om strategien. 

To hovedmål

Grønn strategi har et mål om at Bergen skal være et lavutslippssamfunn i 2030.

Et delmål er at direkte klimagassutslipp skal kuttes med 85 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpig er utslippene kuttet med 27 prosent.

Målet for 2050 er at Bergen skal være et 1,5-graderssamfunn. I det ligger at Bergens innbyggere og virksomheter skal begrense sin klimapåvirkning til et nivå som er i tråd med Parisavtalen.