OPPHEVET - Bakken, føre-var-kokevarsel er opphevet 21. september kl. 16.40

Vannprøver fra området Bakken viser at kvaliteten på drikkevannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokevarselet er derfor opphevet.

 

For informasjon om kokevarsler se: Dette bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket