Barnehender og hestehovblomster

Håndboken beskriver saksgang for søknad om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning, der tidlig innsats og godt tilpasset opplæring blir vurdert før henvisning og eventuelt vedtak.

Her finner du Håndbok for spesialpedagogisk arbeid

Her finner du Håndbok for spesialpedagogisk arbeid

Håndboken er bindende for kommunale barnehager, skoler og PPS. Den gir en oversikt over lov- og regelverk, saksgang og aktuelle veiledere. I tillegg orienterer den om kommunale rutiner, blant annet individuell utviklingsplan (IUP) for barnehagebarn og individuell opplæringsplan (IOP) for skoleelever, om overganger og om ansvarsgrupper.