Gå tilbake til:
Du er her:

Mal for individuell utviklingsplan for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 31 i Barnehageloven.

Planen skal evalueres 2 ganger årlig. Kopi av plan og evalueres sendes til Pedagogisk fagsenter i den aktuelle bydel.

Spesialpedagogisk hjelp er gratis for barnet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Klikk her for å komme til nedlastbart skjema

Her finner du både tomt skjema og skjema med brukerveiledning.