Alle kommuner er forpliktet til å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Bergen kommune har vedtatt å tilby åtte timer pr. uke til leksehjelp på 5.- 7. årstrinn.

Bergen kommune har vedtatt å tilby leksehjelpen på 5. til 7. trinn. For å få leksehjelp på 5. til 7. trinn, tar du kontakt med hjemmeskolen din for å få vite hvordan tilbudet er organisert der.

Ungdommer på 10. trinn kan søke om å delta i realfagsprosjektet “ENT3R”

Leksehjelp skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og er ikke regnet som en del av opplæringen. Det er frivillig å delta. Skolen har plikt til å informere foreldre om rett til leksehjelp, og hva slags tilbud som blir gitt ved skolene. Videre skal skolen sørge for at barn som mottar leksehjelp har forsvarlig tilsyn.

  • Det skal tilbys minst en time leksehjelp pr. uke på hvert av årstrinnene på 5.-7. trinn. De siste fem uketimene fordeler skolen på mellomtrinnet, etter skolens prioritering.
  • Leksehjelp skal være gratis og være et tilbud til alle elever, ikke bare for elever med faglige utfordringer.
  • Leksehjelp skal gjennomføres utenom obligatorisk skoletid.
  • Leksehjelp skal ikke bare begrenses til leksearbeid i tradisjonell forstand, men hjelpe elevene med skolearbeid generelt. Leksehjelp kan gjennomføres av pedagoger, fagarbeidere eller assistenter.
  • Leksehjelp skal brukes blant annet til repetisjoner og ytterliggere øving av det som er gjennomgått i opplæringen, og må derfor ses i sammenheng med opplæringen.
  • Det settes ikke noe felles kommunalt krav til voksentetthet til leksehjelp. Dette må skolen vurdere ut fra lokale forhold.
  • Leksehjelp skal gis i skoleåret, altså 38 uker.
  • Skolen skal ha oversikt over hvor mange elever som benytter seg av
    leksehjelp, da dette skal rapporteres i GSI.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Ta kontakt med skolen din om du har spørsmål om organisering av leksehjelp.
Du finner kontaktskjema på hjemmesiden til skolen - Skoler i Bergen