Elever i Norge har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring. Du kan klage dersom skolen krever at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med opplæringen.

Hvis skolen krever betaling for utgifter, som for eksempel til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer, kan du klage på dette direkte til skolen. Dersom du ikke får medhold, skal kommunen sende klagen til Statsforvaltaren i Vestland.

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Lover

Opplæringslova § 2-15

Retningslinjer

 Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren i Vestland

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen