Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder for standpunktkarakter, eksamenskarakter og orden og oppførsel. Du kan klage ved å bruke skjema “Klage på karakter” nederst i denne artikkelen. 

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene. Fristen for å klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Innen fristen kan du kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen eller fastsatt standpunktkarakter. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer etter skriftlig eksamen.

Klagen må være skriftlig. Du, eller den du har gitt fullmakt til, må skrive under på klagen. Oppgi vedtaket du klager på. Du bør begrunne klagen, men det er ikke nødvendig hvis du klager på en skriftlig eksamenskarakter. For muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. 

Klagen sendes til skolen der du er elev.

Saksbehandling
 

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. 

Saksbehandlingstid


Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Klagen sendes aktuell skole - Skoler i Bergen

Innbyggerservice Bergen kommune - telefon: 55 56 55 56
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - epost 

Skjema - Klage på karakter