Matkortet er et elektronisk betalingskort som gjør at elevene ikke er avhengig av kontanter eller bankkort på skolen. I selvbetjeningsportalen kan eleven og foresatte fylle penger på kortet, se kjøphistorikk, sjekke saldo og sperre kortet.  Hvis eleven mister kortet, må nytt kort kjøpes via skolen.

Registrering av nytt matkort gjøres på selvbetjeningsportalen- kantinekort.bergen.kommune.no. Når det opprettes en ny brukerkonto får du en e-post med et engangspassord for å sikre din brukerkonto. Dersom du ikke har mottatt denne, kontroller at e-post er riktig, om e-posten er havnet i søppelposten eller trykk send nytt engangspassord.

Det kan skyldes at brukerkonto ikke er opprettet (gå til Opprett konto) eller passordet er feil. Dersom passordet er feil trykk på linken Glemt passord og tast inn din e-post adresse. Du vil da motta en e-post for å opprette nytt passord.

Merk at Matkortet blir koblet til den epostadressen som ble benyttet da Matkortet ble opprettet. Ved senere henvendelser er det denne som må oppgis.

Logg inn i selvbetjeningsportalen. Du sperrer kortet ved å gå inn på Administrer kort. Trykk på symbolet nede på venstre side av Øk saldo og velg Sperr kort. Det er mulig å åpne et sperret kort. Hvis man finner igjen kortet, må man sende en henvendelse via linken «Henvendelser og support for Matkortet» om å oppheve sperre på kortet.

Du må henvende deg til skolens kontor for å kjøpe nytt matkort. Ønsker du å overføre saldo fra det gamle kortet til det nye- gjøres dette i selvbetjeningsportalen. Du må først registrere det nye Matkortet i portalen, deretter trykk på Overfør saldo på kortet som er sperret og beløpet overføres til nytt kort. Når saldo er overført til nytt kort, avsluttes det sperrede kortet, og man kan ikke be om oppheving av sperring.

For å avslutte Matkortet og få refundert gjenstående saldo benyttes skjema for Henvendelser og support for Matkortet. Fyll inn kontaktdata og velg Refusjon av saldo. Da blir restsaldo utbetalt til bankkonto og kortavtalen avsluttes.

Henvendelser og support for Matkortet