Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) hjelper skoler med å legge til rette tilbudet for elever med samhandlingsvansker. BKL har blant annet utviklet læringsarenaer der elever kan få én alternativ skoledag hver uke, som spesialundervisning. Nærskolen søker om plass, søknadsfrist 01.02.2024

Opplæringen på de alternative arenaene foregår i små grupper i nært samarbeid med nærskolen. Det er nærskolen som har ansvar for helheten i opplæringen. Tilbudet på de alternative arenaene skal støtte dette arbeidet, slik at eleven igjen skal kunne få hele opplæringen sin sammen med klassen eller gruppen.   

Undervisningen på de alternative arenaene legger vekt på høy grad av elevaktivitet og praktiske arbeidsmåter. Den har særlig fokus på å utvikle de grunnleggende ferdighetene og sosial kompetanse.  

Skoleåret 2024/2025 gir BKL avd. Alternativ arena tilbud på disse stedene:

Alvøen arbeidstrening holder til i Alvøen og jobber med de ulike skolefagene og kompetansemålene, men har fokus på læring gjennom praktisk arbeid og ulike praktiske prosjekter.  Tilbudet disponerer bil, to båter, diverse verktøy og maskiner, og et fullt utstyrt sløydverksted. Tilbudet er for elever på ungdomstrinnet.

Sandviken maritime arena holder til ved Kystkultursenteret i Sandviken. Innholdet i opplæringen består av læring og faglig arbeid gjennom fiske, fangst og andre aktiviteter knyttet til båt- og sjøliv. Arbeidet skjer også gjennom vedhogst, bygging av gapahuker, lavvoer og turstier.  Elevene får i tillegg delta på idretts- og fritidsaktiviteter. Tilbudet er for elever på ungdomstrinnet.

Mellomtrinnet i Alvøen har tilhold i Alvøen og har undervisnings base i samfunnshuset like ved Alvøen kai. Målet er å gi elever et særlig tilrettelagt tilbud med både teoretisk, praktisk og sosialt innhold. Elevene skal oppleve mestring og bli sett av voksne gjennom ulike læringsstrategier. Mellomtrinnet er et enags tilbud for elever i 5. – 7. klasse og blir drevet av en spesialpedagog og en miljøveileder. 

Posidriv holder til på Michelsens Plass i Tellevikveien i Åsane. Undervisningen er en kombinasjon av praktisk arbeid og ulike læringsaktiviteter samtidig som det blir lagt vekt på å utvikle sosial kompetanse og gode relasjoner. Tilbudet er for elever på mellomtrinnet.

Nærskolen har ansvar for å sende søknad om en-dags tilbudene. Søknadsskjema ligger som standardtekst i Bk360. Søknadsfrist: 01.02.2024

  • Sakstype: Elevsak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet)
  • Bruk saksfrase “BKL Alternativ arena - søknad om en-dagstilbud”
  • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
  • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Alternativ arena - Søknad om en-dags tilbud".

Les mer om å sette inn standardtekst fra Bk360 her.

NB: Sakkyndig vurdering SKAL legges ved, hvis ikke sendes søknad i retur. Husk også samtykkeskjema fra foresatte og fra elever over 15 år.

Privatskoler benytter elektronisk søknadsskjema. Husk at foresatte (og elever over 15 år) skal samtykke, og sakkyndig vurdering fra PPT skal legges ved.

Gå til søknadsskjema 

Søknadsfrist: 01.02.2024

Spørsmål om avdeling Alternativ arena kan stilles til: