Utadrettet Avdeling ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø skal bistå kommunale og private skoler i Bergen kommune med kompetanseutvikling og veiledning rettet mot enkeltelever og læringsmiljøet i klassen/på trinnet/skolen. Avdelingen består av Utadrettet tjeneste og Team Skyfritt.

Utadrettet tjeneste skal bistå kommunale og private skoler i Bergen kommune med kompetanseutvikling og veiledning rettet mot enkeltelever og læringsmiljøet i klassen/på trinnet/skolen, innenfor feltet samspillsvansker. Utadrettet tjeneste jobber med problematikk som for eksempel skolefravær og reguleringsvansker – med vekt på relasjoner og klasseledelse. 

I tillegg tilbyr BKL kurs innenfor TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko):

 • PMTO for foreldre og foresatt
 • PMTO for skoler/Skolekonsultasjon
 • Foreldrerådgivning

Benytt søknad for elev.

Motpol er drevet av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet Tjeneste. Tilbudet omfatter 1-2 halve dager for elever på ungdomstrinnet. 

Les mer om tilbudet her.

Team Skyfritt kan bidra i saker til både skoler og barnehager, og ble opprettet i forbindelse med den strategiske planen “Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø i Bergen”. Gjennom Skyfritt skal kommunen styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaer.

Team Skyfritt bistår kommunale skoler med kompetanseutvikling og veiledning knyttet til trygt og godt skolemiljø (9a).

Nærskolen har ansvar for å sende søknad om bistand. Søknadsskjema ligger som standardtekst i Bk360. 

Individsak:

 • Sakstype: Elevsak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet)
 • Bruk saksfrase “BKL Utadrettet tjeneste - søknad om bistand til enkelt elev”
 • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
 • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Utadrettet tjeneste - søknad om bistand til enkelt elev'.

NB:  Husk samtykkeskjema fra foresatte og fra elever over 15 år. 

Systemsak/klassemiljø:

 • Sakstype: Sak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet. Ikke elevsak.)
 • Bruk saksfrase “BKL Utadrettet tjeneste - Søknad for klassemiljø”
 • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
 • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Utadrettet tjeneste - Søknad for klassemiljø'.

Les mer om å sette inn standardtekst fra Bk360 her.

 

Privatskoler benytter elektronisk søknadsskjema. 

Individsak:

Gå til søknadsskjema 

Husk at foresatte (og elever over 15 år) skal samtykke, og sakkyndig vurdering fra PPT skal legges ved.

Systemsak/klassemiljø

Gå til søknadsskjema

Bistand fra Team Skyfritt er kun tilgjengelig for kommunale barnehager og skoler.

Nærskolen/barnehagen sender henvendelse, og skjema ligger som standardtekst i Bk360. 

Individsak:

 • Sakstype: Elevsak eller Barnehagebarn (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet)
 • Bruk saksfrase “BKL Team Skyfritt henvendelse - Individ”
 • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
 • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Team Skyfritt henvendelse - individ'.

NB:  Husk samtykkeskjema fra foresatte og fra elever over 15 år. 

Systemsak/klassemiljø:

 • Sakstype: Sak (Tilgangsgruppe “Ingen”, unntatt offentlighet. Ikke elevsak/barnehagebarn.)
 • Bruk saksfrase “BKL Team Skyfritt henvendelse - System”
 • Mottaker: Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (intern korrespondanse). 
 • Bruk standardtekst under Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett  - BKL - 'Team Skyfritt henvendelse - System'.