I Bergen kommune er opplæring i og på tegnspråk lagt til Nattland oppveksttun.  Der får elevene et tegnspråklig miljø hvor de kan utvikle språket sitt. Samtidig er de inkludert i de ordinære gruppene så langt som mulig. 

Eleven må ha tegnspråk som førstespråk eller ha en sakkyndig vurdering som anbefaler opplæring i og på tegnspråk.

For barn fra Bergen kommune er det Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved Pedagogisk psykologisk senter Sør (PPS Sør) som utarbeider sakkyndige vurderinger.  Audiogram må være med i søknaden. Foresatte og elev søker i samarbeid med hjemmeskolen.

Du søker via eget skjema. Fristen er 15. februar.

Søknaden sender du til:
Bergen kommune
Etat for spesialpedagogiske tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Barn fra andre kommuner kan også søke plass ved Nattland oppveksttun – skole.  Da skal barnets hjemkommune søke om plass og inngå en avtale med Bergen kommune.

For mer informasjon kan du henvende deg til:

  • Nattland oppveksttun – skole ved rektor. Telefon: 53 03 06 00
  • Etat for spesialpedagogiske tjenester. Kontaktperson er Sine Halvorsen.  Telefon: 40 81 09 89. E-post: sine.halvorsen@bergen.kommune.no
Søknad om opplæring i og på tegnspråk ved Nattland skole