Kommunen skal finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer å skaffe dette selv. Er du akutt bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. 

Du finner mer informasjon i fanene under og i denne lenken Midlertidig botilbud nav.no

Kommunen kan skaffe ulike typer midlertidige botilbud, blant annet:

  • Midlertidig botilbud med døgntilsyn
  • Midlertidig botilbud uten døgntilsyn

Kommunen har også tilbud om akuttovernatting for bostedsløse. Akuttovernatting tildeles ved personlig fremmøte.

Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig botilbud. 

NAV vil så langt som mulig ta hensyn til dine ønsker om type midlertidig botilbud.

Personer som ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet kan få et midlertidig botilbud. Årsaken til behovet og om situasjonen har vart over tid, er uten betydning for retten til tjenesten. 

Personer som om kort tid vil mangle et sted å bo, kan søke om midlertidig botilbud.  

Rettigheten til midlertidig botilbud er hjemlet i sosialtjenesteloven §27.  

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor

Hvis du er uten bolig og ikke har hatt kontakt med NAV-kontor i Bergen tidligere, kan du kontakte ett av våre NAV-kontor. Du vil da få informasjon om hvilket kontor du tilhører.

NAV  har tilrettelagt for digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Du kan bruke dette skjemaet til å søknad om midlertidig botilbud. Du finner digital søknad i den blå fanen under. 

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bruke søknadsskjemaet som du finner lenger nede på denne siden. Dette søknadsskjema kan også hentes  fra NAV-kontorene. 

Dersom du trenger hjelp til med å fylle ut søknadsskjema, kan du sette fram din søknad muntlig. NAV  vil da notere ned de opplysningene du gir.

Saksbehandling

NAV skal behandle saken din så snart som mulig. Dersom henvendelsen din gjelder akutt behov for et midlertidig botilbud, kan det være nødvendig å behandle henvendelsen samme dag. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket. Du må sende eller levere klagen til NAV-kontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eller eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan NAV-kontoret  hjelpe deg med dette.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Statsforvaltaren som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Du finner digital søknad i den blå fanen under.

Dette skjemaet kan brukes når du ikke søker digitalt.

 

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp og midlertidig botilbud