Du kan få innsyn i historisk informasjon fra kommunal virksomhet, og fra enkelte bedrifter og organisasjoner i Bergen.

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i lov. Er dokumentet unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om det likevel skal gis helt eller delvis innsyn (merinnsyn).

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Bergen byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på lesesalen vår.

Bestill arkivsak

Innsyn i dokumenter sendt til og fra Bergen kommune de siste tolv månedene, bestiller du fra den offentlige journalen.

Forespørsler om personlig dokumentasjon kan rettes til det aktuelle kontor som behandlet din sak. Du kan også rette din henvendelse til byarkivet. Se Innsyn, persondokumentasjon.

 

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

 

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 
Ring oss 55 56 62 83 (kl. 9-15 alle hverdager)
Send oss en e-post

 

Bestill arkivsak