konsultasjonsteam

Sped- og småbarnteamet tilbyr konsultasjon til de som jobber med gravide og familier med barn fra 0-3 år. Rådgivningstjenesten er et samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Barne-, ungdom og familieetaten (Bufetat), Bergen kommune og Norce.

Små barn viser ofte få eller ingen symptomer på mistrivsel eller
omsorgssvikt.

Viktige risikofaktorer å legge merke til er:

 • Tilbaketrekkingssymptomer (lite ansiktsuttrykk og dårlig øyekontakt,
 • aktivitetsnivå, lite vokalisering, lav evne til å engasjere seg i relasjon,
 • selvstimulering)
 • Fall i funksjon 
 • Feil/underernæring
 • Premature barn
 • Barn med abstinenssymptomer
 • Reguleringsvansker (gråter mye/vanskelig å trøste/spisevansker/
 • sovevansker)
 • Kronisk sykdom
 • Bytte av omsorgsbase (foster-/beredskapshjem)

Risikofaktorer hos foreldrene/omgivelsene:

 • Psykisk lidelse nå eller tidligere
 • Rusproblematikk nå eller tidligere
 • Vanskelig oppvekst/barndom (omsorgssvikt, vold, bytte av omsorgsbase)
 • Fysisk sykdom
 • Høyt konfliktnivå i familien / samlivsbrudd
 • Fattigdom / lite nettverk

 • En er usikker på barnets utvikling, samspill eller omsorgssituasjon
 • En har vært i kontakt med en familie lenge, er usikker på om det hjelper og trenger bistand til å komme videre
 • Blitt kjent med ny familie/barn/gravid og er bekymret for omsorgen for barnet, og er usikker på hvordan man best vurderer og observerer og velger tiltak for familien.

Vi er klinikere fra kommunen, spesialisthelsetjenesten og Bufetat med
særlig kompetanse på:

 • Sped- og småbarns utvikling
 • Helse og samspill
 • Lovverk og tjenestetilbud

Brosjyre: 

 

Alle som møter barn og familier (0-3 år) i Bergen kommune kan kontakte oss. Det er; 

 • barneverntjenesten
 • barnehager (kommunale, private og åpne)
 • helsestasjon 
 • legetjenester 
 • psykisk helsetjeneste i kommunen o.l.
 • samt ansatte i 2.linjetjenesten (for eks. ergo- og fysioterapitjenesten, tannlegetjenesten, habilitering, nav).

 

Konsultasjonsteamet er tilgjengelig hver siste torsdag i måneden kl. 08.45 -11.00.

Kontakten skjer enten ved oppmøte på BUP Sentrum, Østre Murallmenning 7, eller med telefon/skype.

Ring for å avtale konsultasjon tlf.: 55 97 02 00 (BUP Sentrum).