Tvangsekteskap er ulovlig i Norge. I Bergen finnes flere steder å søke hjelp dersom du eller noen du kjenner frykter å bli utsatt for tvangsekteskap eller annen sosial kontroll. Ved akutt behov for hjelp, kontakt politiet på tlf 02800 eller 112. Er du i utlandet, finn nærmeste norske ambassade her.

Både barnevern og politi har myndighet til å stoppe eventuell utreise fra landet, dersom det er mistanke om at formålet for reisen er tvangsekteskap.

Det finnes hjelp fra flere ulike tjenester, dersom du eller noen du kjenner er redd for å bli presset til å inngå ekteskap, bli etterlatt i utlandet eller utsatt for kjønnslemlestelse.

Det er gratis å søke hjelp. Du trenger ikke skrive søknad - bare ta kontakt med en av hjelpetjenestene.

Skole

Uansett hvilken skole du går på kan du snakke med læreren din, helsesykepleier, rådgiver eller miljøterapeut.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til jenter og gutter mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time. Engen helsestasjon har tilbud til unge opp til 23 år og studenter opptil 25 år.

Utekontakten 

Utekontakten jobber for risikoutsatte barn og unge. Du treffer Utekontakten i Strømgaten 10, eller på vakttelefon (+47) 977 40 533. Utekontakten kan du også nå på Facebook eller på e-post: Utekontakten@bergen.kommune.no

Barnevernet 

Barnevernet kan bistå blant annet ved å:

  • avtale med deg om hvem som skal kontaktes og hva som skal gjøres hvis du ikke kommer tilbake til Norge fra ferie
  • hindre at du blir tatt med ut av landet
  • flytte deg til et trygt sted
  • gi søsknene dine beskyttelse om det trengs.

Ta kontakt med barnevernet i din bydel. Om barnevernet er stengt, kan du kontakte Barnevernvakten i Bergen kommune på telefon 55 36 11 80 døgnet rundt. Se også Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

Krisesenteret 

Er du over 18 år, bor i Bergen og trenger å komme vekk fra press, trusler eller vold i familien, kan du kontakte Bergen krisesenter på telefon 55 31 50 50. Krisesenteret er døgnåpent, og tar imot både kvinner og menn.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Du kan ringe uansett hvor i landet du bor. Du kan være anonym, og telefonvakten har taushetsplikt.
Telefon: 815 55 201 (mandag-fredag kl.09-16)
E-post info.tvangsekteskap@redcross.no
Facebook: www.facebook.com/tvangsekteskapstelefonen

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Kompetanseteamet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan hjelpe deg å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet.
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 9-16)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no

Ekteskap inngått under tvang er ulovlig i Norge, også når det blir inngått i utlandet. Slike ekteskap kan bli kjent ugyldige.

Omskjæring av jenter er også ulovlig, og er omtalt som kjønnslemlestelse i norske lover. Det er straffbart å utføre eller utsette noen for kjønnslemlestelse, også dersom det blir begått i utlandet. Det gjelder også dersom den det gjelder har gitt samtykke.

Lover

Ekteskapsloven

Lov om barn og foreldre

Lov om barnevern (barnevernsloven)

Straffeloven

 

Nyttig innhold