kreftkurs

Det arrangeres mange gode kurs for kreftpasienter og deres pårørende. Noen kurs er åpne for alle mens andre krever henvisning fra lege. På denne siden finner du opplysninger om aktuelle arrangører og oversikt over kurstilbud.

Frisklivssentralen inviterer til temakafé for kreftrammede og pårørende i våre lokaler i Damsgårdsveien 40. siste tirsdag i hver måned.
Neste samling blir 29. august 2023 kl. 12.00 - 14.00. 

På temakafé  tar en opp temaer om kreft og det å leve med kreft. Temaer som du som er kreftrammet og pårørende kan være opptatt av.

  • Det vil bli servert kaffe/te og enkel bevertning. 
  • Det kan bli muligheter for å samtale med andre som er eller har vært i lignende situasjoner som deg.
  • Du vil også møte spesialist i allmennmedisin, fastlege Torstein Ljones. Han er en av fire tillitsvalgte for fastlegene i Bergen. Kreftkoordinatorer i Bergen kommune vil også være tilstede.

Det anbefales at du melder seg på for å være sikret plass. Tilbudet er gratis.

Tema:

“Det gode samliv - hvordan oppleve trygghet og nærhet med din partner til tross for kreftsykdom"
v/fastlege Torstein Ljones 

Kontakt for påmelding og informasjon:

Kreftkoordinator Kristin Jakobsen
Telefon: 409 22 574
E-post: kristin.jakobsen@bergen.kommune.no

Neste samling blir 26 september.

Kreftkoordinatortjenesten arbeider for å ha oversikt over ulike tilbud som finnes til enhver tid. Aktuelle kursarrangører er blant annet Kreftforeningen, Vardesenteret, Barnekreftforeningen, Montebellosenteret, Lærings- og mestringssenteret(LMS), Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) og frisklivssentralen. 

Lærings- og mestringssenteret i Bergen er en møteplass for pasienter, deres pårørende, helsepersonell og pasientorganisasjoner og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark. LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, og at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.
Se oversikt over aktuelle kurs - på helse-bergen.no