Dersom du har eller har hatt kreft, eller er pårørende til en kreftsyk, har Bergen kommune flere tilbud til deg. 

Frisklivssentralen inviterer til temakafé for kreftrammede og pårørende i våre lokaler i Damsgårdsveien 40. siste tirsdag i hver måned, - med unntak av juli og desember.

Neste samling blir 26. september 2023 kl. 12.00 - 14.00. 

Temakafé
Lunch
Bilde: Ole Martin Wold

På temakafé  tar en opp temaer om kreft og det å leve med kreft. Temaer som du som er kreftrammet og pårørende kan være opptatt av.

  • Det vil bli servert kaffe/te og enkel bevertning. 
  • Det kan bli muligheter for å samtale med andre som er eller har vært i lignende situasjoner som deg.
  • Du vil også møte spesialist i allmen-medisin, fastlege Torstein Ljones. Han er en av fire tillitsvalgte for fastlegene i Bergen. Kreftkoordinatorer i Bergen kommune vil også være tilstede.

Det anbefales at du melder deg på for å være sikret plass. Tilbudet er gratis.

Tema: 

«Kan en konsentrert rehabilitering ha noe for seg med tanke på senplager etter kreftbehandling? » 
Foredragsholdere: Professor Gerd Kvale og overlege Marte Jürgensen

Kontakt for påmelding og informasjon:

Kreftkoordinator Kristin Jakobsen
Telefon: 409 22 574
E-post: kristin.jakobsen@bergen.kommune.no

Neste temakafé blir tirsdag 31. oktober 2023

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at du som rammes av kreft, og dine pårørende, opplever overgangen fra sykehusbehandling til oppfølging av fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester, på en trygg og forutsigbar måte.

Det legges opp til tre formelle møtepunkter (samtaler) mellom deg og behandler, eventuelt sammen med dine pårørende. Den første samtalen blir gjennomført i sykehuset, mens de to neste vil bli utført i kommunen, henholdsvis 4 og 16 måneder etter at du fikk diagnosen. 

Målet med samtalene er at dine behov for oppfølging utover selve kreftbehandlingen blir avdekket og fulgt opp. 

I Bergen kommune er det sykepleier på ditt tjenestenivå som avtaler og utfører samtalene. Dersom du ikke har kommunale tjenester, er det kommunens kreftkoordinator eller ressurssykepleier som er ansvarlig for å gjennomføre samtalene. I noen tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å ha denne dialogen med annet helsepersonell i kommunen, men det kan avtales individuelt når du blir kontaktet for samtale. 

Tilbudet om Pakkeforløp hjem omfatter foreløpig  pasienter over 18 år.

For ytterligere informasjon

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet

eller kontakt kreftkoordinator på telefon 40803883, mandag-fredag fra kl.0900-1400

Deltaker i tidligere treningsgruppe
Bilde: Istock

Er du ferdig behandlet for kreft og ønsker hjelp til å komme tilbake til hverdagen din? 

Frisklivssentralen i Bergen starter opp et tilbud som inneholder individuell tilrettelagt trening i gruppe, sosialt samvær, støttesamtale etter behov, individuell målsetning og fysisk test. Tilbudet er for personer i aldersgruppen 18-70 år som er ferdig med primærbehandling for kreft for minimum tre måneder siden. 

Hvor lenge? 
Programmet går over 12 uker. Samtale, målsetninger og fysisk test vil bli gjennomført individuelt før start og ved slutten av perioden. 

Hva koster tilbudet? 
Tilbudet er en pilot og deltagelse er derfor gratis. 

Gruppen  med oppstart i september er nå fullbooket.
Ønsker du mer informasjon eller å stå på venteliste, ta kontakt med kreftkoordinatortjenesten v/ rådgiver Maren Risøen
Epost: maren.risoen@bergen.kommune.no

Kreftkoordinator i kommunen tilbyr råd og veiledning til alle som er berørt av kreftsykdom, enten som pasient eller pårørende. Du kan ta kontakt med kreftkoordinatorene i alle faser av sykdomsforløpet.

Kreftkoordinatorene er utdannet kreftsykepleiere og har god erfaring innen fagfeltet. De kan bistå deg med å se nye muligheter og vise deg hvor du kan få hjelp. Det tilbys individuelle møter primært på kontoret eller andre steder som er hensiktsmessig.

Kreftkoordinatorene kan bistå med ulike tilbud:

  • Råd og veiledning i samtale med deg ut fra dine behov
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor Bergen kommune

Kreftkoordinator holder til i Damsgårdsveien 40, i lokalene til Frisklivs- og mestringssenteret.

Tjenesten er gratis og krever ingen henvisning.

Kontakt oss her:


Du kan kontakte kreftkoordinatorene på telefon 55 56 53 89 / 40 80 38 83 hverdager kl. 08.00 - 15.00, eller på e-post kreftkoordinator@bergen.kommune.no

Dersom du har generelle spørsmål om kreft, kan du også kontakte Kreftlinjen på telefon 800 57 338. Dette er Kreftforeningens informasjonstjeneste.