Hva er Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp gir hjelp til deg over 16 år med symptom på angst, mild til moderat depresjon, begynnende rusmiddelproblemer og/eller søvnvansker. Du tar selv kontakt, og får raskt et tilbud om vi er rett hjelp for deg.

Kontakt fastlege eller legevakt ved behov for akutt hjelp. Tlf.nr 116 117

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud som tilbyr kurs og/eller veiledet selvhjelp til deg med angstlidelser, mild og moderat depresjon, begynnende rusmiddelproblemer og/eller søvnvansker.

Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 6-8 uker. De fleste som kontakter oss får tilbud om kurs eller Assistert selvhjelp. Ventetid er for tiden ca. 1-2 uker. Det er normalt kortere ventetid om du melder deg direkte på et av kursene våre. Kursrekken starter opp igjen fra midten av august.

Tjenesten er i en etableringsfase for innbyggere over 16 år som er bosatt i Bergenhus, Årstad, Åsane eller Arna bydel. Dersom du har Bergen kommune som arbeidsgiver innen de fire bydelene vil du også kunne benytte deg av tilbudet Rask psykisk helsehjelp. Oppgi privatmail i søknaden

Tjenesten vår er kategorisert som helsehjelp, og er derfor journalpliktig. Du kan om ønskelig få innsyn i journalen din. Les mer om behandling av personopplysninger her.

Tilbudet vårt omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.  Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, må fastlegen henvise deg dit. Mottar du andre psykiske helsetjenester er du heller ikke i målgruppen og vil ikke få tilbud om oppfølging hos oss. 

Det er mulig å ta kontakt med oss igjen ved å søke på nytt, om du trenger våre tjenester ved en seinere anledning. 

Hvem møter deg?
Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 4-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. 

Hva består tilbudet vårt av?
Vi benytter  kognitiv terapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, der et sentralt mål er at du skal lære deg verktøy for bevisstgjøring og endring. Noen kan oppleve en forverring av sin tilstand ved oppstart, da det kan være krevende å gå inn i vanskelige følelser og tanker.

Kurs
Vi arrangerer kurs kognitiv atferdsterapi mot bekymring og selvkritikk med fokus på selvfølelse,  kognitiv terapi ved nedstemthet, kognitiv terapi ved livsutfordringer, Når angsten tar for stor plass - kognitive verktøy til selvhjelp og kognitiv terapi ved insomni

Veiledet selvhjelp  
Vi tilbyr gratis internettassistert behandling i form av Assistert selvhjelp. . Assistert selvhjelp er utviklet av psykologer og andre fagpersoner. Ved å gjennomgå behandlingsprogrammet får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å håndtere tanker og følelser. Du vil få ukentlig veiledning på telefon av en terapeut. I noen tilfeller tilbyr vi samtale med oppmøte i våre lokaler. 

Du henvender deg ved å sende en digital søknad Ventetid er for tiden ca. 1- 2 uker. Det er kortere ventetid for deg som søker direkte på kursene våre. Neste kursrekke starter opp i miden av august.

NB: prøv igjen seinere om lenken til Bank Id og digital søknad ikke fungerer. En løsning kan være å bruke en annen nettleser. Det er også lurt å slette informasjonskapslene i nettleser før innlogging. Fungerer ikke dette, kan du møte fysisk opp hos innbyggerservise sin Drop-in i Kaigaten 4. Her kan du få bistand til å komme inn på søknaden.  Innbyggerservice har åpent alle ukedager fra kl.  09.00 – 15.00

Dersom du har praktiske spørsmål om tilbudet vårt eller er samarbeidspartner, kan du kontakte oss på telefon 55 56 55 10 tirsdager og torsdager mellom kl. 13.00-14.00. 

Hva skjer når jeg henvender meg?
Når du har sendt søknaden får du en bekreftelse med en referanse ID. Dette viser at søknaden er sendt. Du vil også få en e-post fra Bergen kommune på e-posten du oppgav i søknaden. Den bekrefter at søknaden din er registrert hos oss. Her oppfordrer vi deg til å sjekke nettsiden vår for oppdatering på forventet behandlingstid på søknaden.

Ønsker du et av kursene våre, vil du via digital postkasse eller via Altinn, motta oppstartsdato for kurset du har fått plass på.

Ønsker du en kort avklaringssamtale, vil du bli oppringt når vi har behandlet søknaden din. I samtalen med deg vurderer vi om det er kurs eller Assistert selvhjelp som er det rette tilbudet for deg. 

Denne filmer viser hvordan to tidligere deltagere opplevde det å gå på kurs hos oss. Vi gjør oppmerksom på at noe av innholdet om RPH tilbudet som kommer frem i filmen kan være foreldet.

Åpningstidene er:
Hverdager klokken 08.00–15.30
Enkelte kurs holdes på ettermiddag. Dette er oppgitt under det enkelte kurs. 

Telefontid på nr. 55 56 55 10 er:
Tirsdag og torsdag klokken 13.00–14.00. 
På telefon svarer vi ut praktiske spørsmål rundt tilbudet vårt. 

Kontakt fastlege eller legevakt (116 117) ved behov for akutt hjelp.

Postmottaket vårt besvares så rask som mulig, og senest innen tre virkedager: Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no
Ikke oppgi personsensitive opplysninger pr. e-post. 
 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.