psykisk helsehjelp pixabay

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttids behandlingstilbud som tilbyr kurs og veiledet selvhjelp til deg med milde/moderate, og kortvarige symptomer på angst, depresjon, søvnvansker (insomni) eller begynnende rusproblematikk.

Kontakt fastlege eller legevakt (116 117) ved behov for akutt hjelp.

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud som tilbyr kurs og/eller veiledet selvhjelp til deg med milde til moderate, og kortvarige angst eller depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni) og begynnende rusproblemer.  I noen tilfeller kan vi tilby samtaleterapi. 

Gjennomsnittlig behandlingstid er 6-8 uker. De fleste som kontakter oss får tilbud om kurs eller assistert selvhjelp. Ventetid per september 2023, er 8 uker. 

Tjenesten vår er kategorisert som helsehjelp, og er derfor journalpliktig. Du kan om ønskelig få innsyn i journalen din. Les mer om behandling av personopplysninger her.

Vi tar ikke imot henvendelser på vegne av andre, fordi behandlingen krever motivasjon og egeninnsats. Behandlingstilbudet vårt omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.  Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, må fastlegen henvise deg dit. Mottar du andre psykiske helsetjenester er du heller ikke i målgruppen og vil ikke få tilbud om behandling hos oss. 

Tjenesten er i en etableringsfase for innbyggere over 16 år som er bosatt i Bergenhus, Årstad, Åsane eller Arna bydel. Dersom du har Bergen kommune som arbeidsgiver innen de fire bydelene vil du også kunne benytte deg av tilbudet Rask psykisk helsehjelp. Henvend deg da med privatmail. 

Det er mulig å ta kontakt via postmottaket (postmottak rask psykisk helsehjelp) på nytt etter fullført behandling, ved senere behov for våre tjenester. 

Hvem møter deg?
Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 4-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. 

Hva består behandlingstilbudet av?
Vi benytter  kognitiv terapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeut, der et sentralt mål er at du skal lære deg verktøy for bevisstgjøring og endring. Noen kan oppleve en forverring av sin tilstand ved oppstart, da det kan være krevende å gå inn i vanskelige følelser og tanker.

Kurs
Vi arrangerer kurs i  kognitiv terapi ved nedstemthet, kognitiv terapi ved livsutfordringer, Når angsten tar for stor plass - kognitive verktøy til selvhjelp og kognitiv terapi ved insomni. Få mer informasjon om kursene våre se nederst på nettsiden under “nyttig innhold”.

Veiledet selvhjelp  
Vi tilbyr gratis internettassistert behandling i form av Assistert selvhjelp. Assistert selvhjelp er utviklet av psykologer og andre fagpersoner. Ved å gjennomgå behandlingsprogrammet får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å håndtere tanker og følelser. Du vil få ukentlig veiledning på telefon av en terapeut. 
Forskning viser at veiledet selvhjelp er like nyttig som klassisk ansikt-til ansikts terapi.

Individuelle samtaler 
Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst og lære teknikker for å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser. Du kan ikke bestille samtaler hos oss, vi gjennomfører få individuelle samtaler. 

Los-funksjon
Dersom du ikke får behandling av oss, vil vi gi deg råd om andre aktuelle tjenester eller tilbud som du kan ta kontakt med. Dette får du via e-post. 

Du henvender deg ved å sende en e-post til postmottak rask psykisk helsehjelp. (Raskpsykisk.helsehjelp@bergen.kommune.no). Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. Ikke oppgi sensitive opplysninger på e-post.  Ventetid per september 2023 er 8 uker.  
Dersom du jobber i Bergen kommune, må du sende henvendelsen via din private e-postadresse.

Hva skjer når jeg henvender meg?
Når du har sendt en e-post til oss vil du motta en automatisk svarmail med informasjon om tilbudet. Dette er en bekreftelse på at vi har registrert henvendelsen din. Vi opplever at e-post sendt fra oss kan havne i søppelpost, så sjekk denne innimellom dersom du venter svar fra oss.  

Når vi har behandlet henvendelsen din vil du motta innkalling til en kartleggingssamtale på e-posten du kontaktet tjenesten med, eller på telefonnummer du har oppgitt. Kartleggingssamtalen varer ca. 45 minutter. Etter kartleggingssamtalen vurderer vi om vi har et tilbud som passer for deg. 

Denne filmer viser hvordan to tidligere deltagere opplevde det å gå på kurs hos oss. Vi gjør oppmerksom på at noe av innholdet om RPH tilbudet som kommer frem i filmen kan være foreldet.

Her finner du informasjon om tjenester du kan kontakte om du ikke er i målgruppen hos oss. 

Minner om det som står i avsnittet “Rask psykisk helsehjelp tilbyr”:

Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni) og begynnende rusproblemer.  Gjennomsnittlig behandlingstid er 6-8 uker. De fleste som kontakter oss får tilbud om kurs eller assistert selvhjelp. 

Vi tar ikke imot henvendelser på vegne av andre, fordi behandlingen krever motivasjon og egeninnsats. Behandlingstilbudet vårt omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.  Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, må fastlegen henvise deg. Mottar du andre psykiske helsetjenester er du heller ikke i målgruppen og vil ikke få tilbud om behandling hos oss.