MO-sentrene (mottaks- og oppfølgingssentre) er ressurssentre for rusavhengige. Tjenesten har som mål å bedre livssituasjonen for personer med rusavhengighet ved å arbeide for å redusere fysiske, psykiske og sosiale skader som følger av avhengigheten. 

MO-senter er en byomfattende tjeneste, som kan oppsøkes av alle som selv opplever å være i målgruppen. Tjenestebruker må ikke betale for å benytte seg av tjenestene ved MO-senteret. MO-sentrene tilbyr helsetjenester, overdoseforebyggende tiltak, råd og veiledning, individuell oppfølging, arbeidsinkludering og aktiviteter, og oppfølging til pårørende. MO-sentrene fungerer også som en sosial arena for målgruppen. 

Alle sentrene har matservering. Timeavtale er ikke nødvendig. 

Sentrene har personale med helse- og sosialfaglig bakgrunn som også har bred erfaring med rusavhengige. 

På MO-sentrene kan brukeren få hjelp til kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten. 

MO-sentrene har ulikt innhold og tilbud, tilpasset en brukergruppe i forskjellige stadier av rusmestring. 

MO-senteret Gyldenpris (Tidligere Strax-huset)

Åpningstid: Mandag til søndag 09.00-13.30 og 15.00-20.30. 
Adresse: Damsgårdsvei 106. Telefon 53033590

MO-senteret Wergeland

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-14.00
Adresse: Storetveitveien 5. Telefon 53035670 / 40910705

MO Nesttun

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-18.00
Adresse: Wollert Konowsplass 4. Telefon 55561100 / 40911670

MO-senteret Eidsvåg 

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00-14.00
Adresse:  Jordalsveien 1, 5105 Eidsvåg. Telefon: 40819077.