Sømløst forløp unge er en retningslinje som skal sikre unge voksne med rusmiddelproblemer oppfølging og behandling.  Målet er et tilpasset behandlingsløp med utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Tjenestene, enten de er kommunale eller statlige, skal fungere sammen slik at det ikke oppstår noen gliper hvor brukeren faller ut. 

Retningslinjen gir brukeren en oversikt over tjenestespekteret og er samtidig et verktøy for tjenesteyter.

Du finner retningslinjen strukturert på følgende temaside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/somlost-forlop-unge/somlost-forlop-unge

Du kan også laste opp retningslinjen i pdf.