I Bergen kommune er det over 100 fotballbaner, og Etat for idrett drifter de fleste av disse. Noen få baner eies og drives av idrettslag, fylket eller staten.

Anleggene er først og fremst forbeholdt idrettslag i Bergen kommune. I tillegg blir anleggene benyttet av kommunale og fylkeskommunale skoler på dagtid.

Utendørsanleggene kan ved ledig kapasitet benyttes til egenorganisert aktivitet.

For bruk av utendørs kommunale idrettsanlegg gjelder følgende rammesesong:

15. januar - 30. juni
1. august - 15. november

Normaltider for flomlys (i den mørke årstiden) i rammesesong er:
Mandag-fredag frem til kl 22.00
Lørdag til kl 17.00 (kun ved terminfestede kamper)
Søndag til kl 21.00 (kun ved terminfestede kamper)

Utenfor rammesesong blir det ikke flomlys på anleggene fra fredager kl 20.00 til mandag ettermiddag.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett