Det er bystyret som i desember hvert år fastsetter egenandelene for Bergen kulturskoles tjenester.

Her er egenandelene etter ordinære satser. Alle fag som ikke er nevnt spesielt, har prisen for ordinær elevplass: 

Søskenmoderasjon: Det gis en rabatt på 25 % fra og med søsken nummer to. Søsken må ha samme betaler for at søskenmoderasjon skal slå ut.