I fanen under kan du laste ned Bergen kulturskoles skolerute. Denne følger i utgangspunktet Bergen kommunes veiledende skolerute, med noen unntak som er merket spesielt. Skoleåret 2023-2024 starter kulturskolens undervisning i uke 34 (24. august), og avsluttes  i uke 25 (21. juni).