Den kulturelle skolesekken (DKS) skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet og innen ulike kulturuttrykk. Bergen DKS leverer program til alle elever i grunnskolen i kommunen.

Siden 2001 har Bergen kommune hatt ansvar for programmering av tilbudet i bergensskolen. Et av målene for DKS Bergen er at byen og byens kulturelle ressurser skal nyttes i skolens undervisning og at elevene skal være aktive deltakere i byens kulturliv og bli kjent med byens kulturarenaer.

Et tett samarbeid mellom Seksjon for kunst og kulturutvikling, Kulturetaten, Etat for skole og byens kunstmiljøer gir ny kompetanse om hva god kunst for barn kan være. Det gir mulighet til å utvikle deltakende formidlingsformer, der elevene både møter kunstnere ute i klassen og den profesjonelle kunsten i institusjonen/på kunstarenaen.

Tilbudet i DKS Bergen inngår som en del av skolens undervisning, men programtilbudet skal ikke være en erstatning for skolens egen undervisning i estetiske fag.

Som utøver i DKS Bergen må du kunne vise til et virke som profesjonell kunstner. Erfaring fra tidligere DKS-prosjekter eller formidling til målgruppen vil bli tillagt vekt i vurderingen av søknaden.

Alle tilbydere er velkomne til å søke. Det er en spesiell satsing på aktører fra byens eget kunst- og kulturliv, både institusjoner og enkeltutøvere. I enkelte tilfeller vil også utøvere utenfor Bergen være aktuelle i programmet. 

Les mer om DKS for utøvere her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/ 

 

Frist for å melde inn tilbud for neste skoleår er 1. oktober hvert år. 

Alle profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur som ønsker å melde inn tilbud må registrere sine tilbud i den nasjonale portalen til Den kulturelle skolesekken, i DKS-portalen.

Forslagsstillere og utøvere kan logge seg på via ID-porten. 

DKS-portalen, for innsending av programforslag