Et band med tre unge mennesker underholder på Bryggen i Bergen.

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering i Bergen kommune lyser hvert år ut mellom 30-40 stillinger for ungdom 16-20 år, til tilbudet Kultursommerjobb.

Kultursommerjobb er Kulturetaten i Bergen kommune sitt sommerjobbtilbud for ungdom i alderen 16-20 år. Ungdommene planlegger og øver inn forestillinger med støtte fra mentorer og koordinatorer. De som får stillingene lønnes for å arbeide med kultur og formidling i tre uker i løpet av sommeren.

Ungdommene deles inn i grupper med ulike arbeidsoppgaver:

  • Arrangørgruppe som blant annet administrerer Kultursommerjobb-forestillingene
  • Utøvergrupper som blant annet utarbeider og fremfører forestillingene  
  • Mediegruppe som blant annet dokumenterer og promoterer Kultursommerjobb-forestillingene
  • Teknikergruppe som blant annet har ansvar for det scenetekniske under forestillingene

Etter innøving den første uken, fremføres forestillingene i ulike byrom i Bergen sentrum de påfølgende to ukene.

Kultursommerjobb gir ungdom som medvirker både arbeidserfaring og kulturformidlingserfaring. Arbeidet gir også mulighet for nye vennskap og bekjentskap, samt tre spennende og fantastiske jobbuker. Samtidig gir Kultursommerjobb kulturopplevelser til byens innbyggere og tilreisende. 

Her kan du lese om Kultursommerjobb sin opptreden på Bryggen i 2022

Kulturetaten oppfordrer alle i alder 16-20 år med interesse for noen av arbeidsoppgavene knyttet til Kultursommerjobb om å søke. Vi ønsker et mangfold av søkere, og rekrutterer fra et bredt spekter av byens ungdommer. Tilbudet søker å nå ungdom med ulike erfaringer og bakgrunner. Det ansettes ungdom med erfaring innen forskjellige kulturuttrykk, men det er ikke et krav å ha denne bakgrunnen for å få jobb. Vi ansetter også ungdom uten arbeidserfaring, som viser interesse for Kultursommerjobb.

Stillingene i Kultursommerjobb lyses ut hver vår, blant annet på Bergen kommune sine nettsider. Etter gjennomgang av alle mottatte søknader, innkaller Kulturetaten et stort antall av kandidatene til intervju. Med bakgrunn i søknad og intervju, velges det ut et titalls ungdommer som blir ansatt. Kandidater som ikke får jobb oppfordres til å søke på nytt neste år.

Har du spørsmål om Kultursommerjobb, ta kontakt med fagkonsulent Ragnhild Ohma på e-post: Ragnhild.Ohma@bergen.kommune.no