Fra åpning av Kulturdagene i Fyllingsdalen 2018. Foto: Trude Kraft

Skal du eller din organisasjon arrangere noe, eller starte opp en aktivitet? Bergen kommune har fire kulturkontor som tilbyr hjelp og støtte til det frivillige kultur- og organisasjonslivet i sine bydeler. 

 

Dette kan du få hjelp eller veiledning til:

  • Hvordan du får i gang et lokalt arrangement eller tilbud
  • Hvilke aktuelle lokaler som finnes i ditt nærmiljø
  • Hvem du kan samarbeide med 
  • Hvordan du søker tilskudd til et arrangement eller en aktivitet 
  • Hvordan du starter og/eller drifter en organisasjon
  • Hjelp til gjennomføring av et arrangement eller en aktivitet, for eksempel teknisk bistand og hvordan du går frem for å samarbeide med andre aktører
  • Hjelp til synliggjøring og markedsføring

Kulturkontorene har også ansvar for å dele ut lokale kulturpriser, for koordinering av lokale kulturdager, samt drift av lokale juniorklubber, ungdomsklubber og tilbud til personer med utviklingshemming. 

Klikk på lenkene under for å komme til de ulike kulturkontorenes avdelingssider, med kontaktinformasjon og kart: